SLIM Vergaderen

Herken je dit bij vergaderingen…

 • te laat beginnen ; mensen komen later
 • weinig tot geen voorbereiding
 • geen agenda, geen tijdsplanning, geen doel
 • steeds dezelfde mensen aan ’t woord
 • oeverloze discussies, zonder knopen door te hakken
 • Gevolg:
  • vergaderingen lopen standaard uit
  • zonder zichtbaar resultaat
  • frustratie, ergernis

Dan is de SLIM Vergaderen aanpak echt iets voor jou

Een methode om vergaderingen gestructureerd en effectief te laten verlopen.


In dit programma leer je hoe je vergaderingen effectief aanpakt. Je krijgt naast adviezen en tips ook tools aangereikt om vergaderingen eenvoudig, effectief en gestructureerd te managen.

Je leert dat er een verschillende aanpak is voor verschillende soorten vergadering.  Een helder vergaderdoel, met de juiste onderwerpen (besluiten of niet?) op de agenda en alle relevante informatie (stukken) beschikbaar voor alle deelnemers is een must.

Vervolgens komen het werken volgens een eenduidig en afgestemd vergaderproces en een juiste verslaglegging (besluiten) en opvolging (acties) nadrukkelijk aan de orde.

Onderwerpen die aan de orde komen

 • Doel van vergadering (en te nemen besluiten) helder
 • Een goede agenda maken
 • Tijdplanning opnemen
 • Gebruik van handige vergader-tool ter ondersteuning
 • Hoe zorg ik dat iedereen voorbereid is?
 • Alle relevante informatie (vergaderstukken) beschikbaar voor de deelnemers

 


Opzet programma        (agile – scrum — duurzaam)

Het programma kan zowel individueel als per groep worden gevolgd en begint met een inventarisatie van de verbeterpunten (vragenlijst en intake 2 uur). Op basis hiervan wordt samen een verbeterplan opgesteld om vergaderingen geleidelijk effectiever te laten verlopen.

Vervolgens worden de verbeterpunten successievelijk  gedurende een langere periode tijdens de eigen vergaderingen ingesleten. Ook in deze fase is er een intensieve begeleiding (online en ter plekke).

Alle activiteiten vinden in de eigen werkomgeving plaats om verbeteringen direct te laten renderen en verlies aan effectieve werktijd te minimaliseren.

SLIM vergaderen is geen normale training. De agile aanpak is gebaseerd op het succesvol ontwikkelen van nieuwe effectieve gewoontes. Gebaseerd op actuele psychologische inzichten en praktische ervaringen worden verbeteringen stap voor stap (scrum: sprints van 2-3 weken) aangeleerd en ingesleten. Op die manier zijn de verbeteringen blijvend en succesvol.

Resultaten

 • op tijd beginnen – op tijd klaar
 • structuur in agenda en tijdspad
 • eenduidig besluitvormingsproces
 • goede verslaglegging en opvolging
  • besluiten, actielijst
 • geen uitloop en tijdverlies meer
 • effectieve vergaderingen
 • Handige vergader-tool

Heb je ook genoeg van al die verloren vergaderuren doe dan het SLIM Vergaderen traject.

Schrijf je hier in.


SLIM vergaderen is geen normale training. De agile aanpak is gebaseerd op het succesvol ontwikkelen van nieuwe effectieve gewoontes. Gebaseerd op actuele psychologische inzichten en praktische ervaringen worden verbeteringen stap voor stap (scrum: sprints van 2-3 weken) aangeleerd en ingesleten. Op die manier zijn de verbeteringen blijvend en succesvol.