SLIM Veranderen

Iedereen (her)kent het fenomeen van nieuwe inzichten, enthousiasme en inspiratie b.v. na een training/seminar of heidag.

Te vaak echter verdwijnen die goede voornemens even snel weer in de sleur van alledag.

Te vaak leveren trainingen/seminars/heidagen geen zichtbare, blijvende verandering en dus geen waarde.

STA – Perflectie _ LogoPerflectie hanteert een nieuwe methodiek, waarbij de focus ligt op daadwerkelijk in laten slijten van nieuw gedrag in de praktijk.

De innovatieve methodiek is gebaseerd op het werk van Ben Tiggelaar en focust op het borgen van nieuw gedrag in de praktijk.

Principes zoals ’70-20-10 leren’ en ‘Virtual Action Learning’ staan hierin centraal.

 

We ondersteunen onze methodiek met een interactief, online platform, waarmee medewerkers hun nieuwe gedrag stap-voor-stap in hun eigen praktijk borgen.

Ze doen dit door stelselmatig te reflecteren, hun sociale omgeving te betrekken en zich voor te bereiden op spannende momenten.

Inmiddels  gebruiken organisaties zoals ASML, Achmea, Jumbo, PostNL, ABN AMRO deze methodiek om mensen in hun ontwikkeling te stimuleren.

Neem contact op voor meer informatie.